Wpłaty

Rosso Santiago GR1

Depozytów Kapustyńskie (granit)
Właściwości fizyczno-mechaniczne:
Ciężar właściwy 2700 kg/m3
Pochłanianie wody 0,22 %
Wytrzymałość na ściskanie 165 МРа
Wytrzymałość na zgięcie 18 МРа
Ścieralność 0,48 g/cm2
 
Obliczenie dla zamówienia Państwa: