Oczyszczalnie ścieków “SABA”

Oczyszczalnie ścieków “SABA”

Sprzęt SABA przeznaczony jest dla oczyszczania wody, wykorzystywanej w procesie produkcyjnym, w celu przywrócenia jej charakterystycznych właściwości fizyczno-chemicznych, również ograniczenia możliwych strat. Dzięki systemowi oczyszczania wody podczas pracy wszystkich obrabiarek przedsiębiorstwa straty wynoszą nie więcej niż 2-3% wody, przychodzącej z systemu zaopatrzenia. Oczyszczalnie mają zamknięty oraz długotrwały cykl roboczy.Wszystkie procesy automatyzowane: 4000 l/min lub 240 m³/godz. Ogólna ustalona moc elektryczna oczyszczalni – 38,79 kW.